Poli


Přejdi na obsah

Půjčovní řád

Půjčovna

Všeobecné podmínky nájmu movitých věcí - Půjčovní řád


Obecná ustanovení

  • Smlouvu o nájmu malé mechanizace přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.
  • Pronajímatel přenechává pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.
  • Nájemce je oprávněn užívat věc obvyklým způsobem v souladu s návodem k užívání
  • Nájemce není oprávněn pronajaté věci půjčovat jiným osobám.
  • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně potřeby oprav, které má provést pronajimatel.
  • Za opotřebení věci způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.

POLI spol. s r.o.
Náměstí Arnošta
z Pardubic 25
Český Brod 282 01

Půjčovna:
tel.: +420 321 620 005
e-mail: polipujcovna@seznam.cz


Servis
tel.: 420 321 623 673
e-mail: poliservis@seznam.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku